De kernactiviteit is het bereiden van aseptische geneesmiddelen en bereidingen met risicovolle stoffen ten behoeve van de patiënten van apotheekhoudenden en klinieken (onder toezicht van een apotheek).
DobFar levert daarnaast een ondersteunende rol naar de klant als (mede-)probleemoplosser voor zowel bereidingstechnische zaken als voor logistieke kwesties rondom aseptische en risicovolle bereidingen. DobFar streeft een rol als “ontzorger” na.
De klanten zijn zelfstandige apotheken, apotheekketens, poli-apotheken, ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s).

Om dit op een professionele manier te realiseren zijn de volgende aspecten van belang:
  • producten worden bereid op de hoogste kwaliteit, naar de laatste maatstaven;
  • er bestaat een sterke servicegerichtheid naar de klant;
  • er is een grote mate van betrouwbaarheid naar de klant.