DobFar kan risicovolle tabletten of capsules omverpakken in EAV verpakking, (EAV = EenheidsAfleveringsVerpakking). De geneesmiddelen zijn per afleveringseenheid verpakt ten behoeve van inname door of toediening aan de patiënt, waarbij elke afleveringseenheid eenduidig is geïdentificeerd. 

De capsules en tabletten in EAV verpakking worden per 50stuks in een omverpakking geleverd.
Voorbeelden van risicovolle geneesmiddelen die worden omverpakt:
- Alkeran
- Natulan
- Leukeran