Onderstaand ziet u een globaal overzicht van ons assortiment, de doseringen zijn niet vermeld. Wanneer u inlogt op de website krijgt u meer informatie over doseringen, houdbaarheden en bewaarcondities. Wanneer u belangstelling heeft voor een aseptische en/of risicovolle bereiding die niet in dit assortiment is opgenomen kunt u altijd met ons contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

Deltec® medicatiecassette van 100ml of 250ml
Rythmic Full Set ® medicatiecassette van 100ml
- Aciclovir
- Amoxicilline
- Benzylpenicilline
- Bupivacaine
- Bupivacaine / Sufentanil
- Cefazoline
- Ceftazidim
- Ceftriaxon
- Cefuroxim
- Dobutamine
- Dopamine
- Epoprostenol (Veletri® / Flolan®)
- Esketamine
- Fentanyl
- Flucloxacilline
- Furosemide
- Hydromorfon
- Levobupivacaine
- Levobupivacaine / Sufentanil
- Meropenem
- Methadon
- Metoclopramide
- Midazolam
- Morfine
- Morfine & Bupivacaïne
- Morfine & Dexamethason
- Morfine & Clonidine & Bupivacaïne
- Na-Penicilline
- Piperacilline & Tazobactam
- Piritramide
- Rifampicine
- Ropivacaine
- Ropivacaine & Sufentanil
- Sufentanil
- Teicoplanine
- Vancomycine