DobFar is op 1 november 2016 door IGJ geïnspecteerd op de circulaire Bereidend Collegiaal Leverende Apotheek (BCLA). Hierbij is geconcludeerd dat wij voldoen aan deze circulaire. Het werken volgens de GMP is hiervan een onderdeel. Wij zijn blij dat we nu een officiële bevestiging hebben dat we de GMP-status hebben.  

Terug