Het kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de vigerende richtlijn: Europese Good Manufacturing Practice (EU-GMP). DobFar is door de IGZ-inspectie hierop getoetst en goedgekeurd.
Deze richtlijn en norm worden, waar nodig, aangevuld door:
  • Good Distribution Practice (GDP);
  • Good Automated Manufacturing Practice (GAMP);
  • International Organization for Standardization (ISO) normen;
  • Veldnorm Nederlandse Grootbereiders;
  • De richtlijnen bereiden uit grondstoffen en aanpassen handelspreparaten (KNMP/WINAp): Recepteerkunde, Productzorg en bereiding van geneesmiddelen 5e herziene druk.
Het interne kwaliteitsbeleid van DobFar waarborgt een verantwoorde farmaceutische zorg.