Onderstaand ziet u een globaal overzicht van ons assortiment, de doseringen zijn niet vermeld. Wanneer u inlogt op de website krijgt u meer informatie over doseringen, houdbaarheden en bewaarcondities. Wanneer u belangstelling heeft voor een aseptische en/of risicovolle bereiding die niet in dit assortiment is opgenomen kunt u altijd met ons contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

Voor Toediening GereedgeMaakt (VTGM) & Ready To Administer (RTA)
wwsp Luer-Lock 5ml, 10ml, 20ml & 50ml;
Standaard wordt het in BD-spuiten geleverd, een ander merk spuiten is op verzoek ook mogelijk.
- Amiodaron
- Atropine
- Cefazoline
- Ceftazidim
- Ceftriaxon
- Cefuroxim
- Dobutamine
- Efedrine
- Esketamine
- Fentanyl
- Glucose
- Insuline Aspart
- Insuline Lispro
- Kaliumchloride
- Levobupivacaine
- Magnesiumsulfaat
- Mepivacaine
- Midazolam
- Morfine
- Nitroglycerine
- Noradreneline
- Oxytocine
- Ropivacaine/Sufentanil
- Sufentanil
- Suggamadex
- Suxamethonium